info@novac.ir / ۰۹۰۳۶۷۸۱۲۹۸
info@novac.ir / ۰۹۰۳۶۷۸۱۲۹۸
info@novac.ir / ۰۹۰۳۶۷۸۱۲۹۸
info@novac.ir / ۰۹۰۳۶۷۸۱۲۹۸

داروسازی

در صنعت دارو سازی از جمله موادی که مورد استفاده قرار می‌گیرد می توان به ایزوپروپیل الکل، متیل استات، سیکلوهگزان و آمونیاک اشاره کرد. استنشاق این مواد می‌تواند نشانه‌هایی از جمله سردرد، تهوع، استفراغ، تحریک بینی و غشاهای مخاطی، تحریکات گلو و حتی تنفس را ایجاد کند.

دارو