info@novac.ir / ۰۹۰۳۶۷۸۱۲۹۸
info@novac.ir / ۰۹۰۳۶۷۸۱۲۹۸
info@novac.ir / ۰۹۰۳۶۷۸۱۲۹۸
info@novac.ir / ۰۹۰۳۶۷۸۱۲۹۸

صنایع بهداشتی

در این زمینه از موادی مانند ایزوپروپیل الکل، پلی استر و تری اتانول آمین استفاده می‌شود. بخارات این مواد می‌تواند باعث تحریک یا سوزش ملایم در چشم و دستگاه تنفسی شود. غلظت بالایی از این مواد می‌تواند بی حس‌ کننده باشد که موجب مصدومیت و آثار سوء روی پوست می‌گردد.

بهداشتی