info@novac.ir / ۰۹۰۳۶۷۸۱۲۹۸
info@novac.ir / ۰۹۰۳۶۷۸۱۲۹۸
info@novac.ir / ۰۹۰۳۶۷۸۱۲۹۸
info@novac.ir / ۰۹۰۳۶۷۸۱۲۹۸

صنایع چوب

رزین‌های اوره فرمالدئید و متیل استات از جمله موادی هستند که در صنعت چوب به کار برده می‌شوند. به عنوان مثال متیل استات دارای بخارات و مایعات اشتعال زا است که در نتیجه در طبقه‌بندی مواد خطرناک قرار می‌گیرد.آسیب‌های شدید چشمی، خواب آلودگی و گیجی از علائم این ماده شیمیایی است. علاوه بر این استنشاق بخارات آن ، می‌تواند باعث سرگیجه و سردرد شود.

چوب