info@novac.ir / ۰۹۰۳۶۷۸۱۲۹۸
info@novac.ir / ۰۹۰۳۶۷۸۱۲۹۸
info@novac.ir / ۰۹۰۳۶۷۸۱۲۹۸
info@novac.ir / ۰۹۰۳۶۷۸۱۲۹۸

صنعت بسته بندی

ایزوپروپیل الکل، پلی استر و تری اتانول آمین از جمله موادی هستند که در این صنعت به کار برده می‌شوند. بخارات این مواد می‌تواند باعث تحریک یا سوزش ملایم در چشم و دستگاه تنفسی شود . غلظت بالایی از این مواد می‌تواند بی حس کننده باشد که موجب مصدومیت و آثار سوء روی پوست می‌گردد.

بسته بندی