info@novac.ir / ۰۹۰۳۶۷۸۱۲۹۸
info@novac.ir / ۰۹۰۳۶۷۸۱۲۹۸
info@novac.ir / ۰۹۰۳۶۷۸۱۲۹۸
info@novac.ir / ۰۹۰۳۶۷۸۱۲۹۸

تولید جوهر چاپی

برای تولید جوهر چاپی از متیل اتیل کتون، متیل استات، سیکلوهگزان و ایزوپروپیل الکل استفاده می‌شود. این مواد برای تنفس و تماس با پوست سمی بوده، محرک پوست وتخریب کننده بافت چشم هستند و حتی می‌توانند باعث سقط جنین شوند.لازم به ذکر است که بخارات این مواد نیز می‌تواند موجب آسیب رسیدن به غشای مخاطی، پوست و چشم‌ها شوند. از استنشاق بخارات حاصله از این ترکیبات به طور جد خودداری نمایید و در هنگام کار با آن از ماسک، دستکش و سایر لوازم ایمنی استفاده کنید.