info@novac.ir / ۰۹۰۳۶۷۸۱۲۹۸
info@novac.ir / ۰۹۰۳۶۷۸۱۲۹۸
info@novac.ir / ۰۹۰۳۶۷۸۱۲۹۸
info@novac.ir / ۰۹۰۳۶۷۸۱۲۹۸

تولید فرش و موکت

پلی استر، ماده‌ای با بوی زننده است که برای تولید فرش و موکت به کار برده می‌شود. اگر روزانه با مقدار پنج کیلوگرم از آن کار شود، بی‌ضرر است، ولی بیش‌تر از این مقدار را باید با حضور تجهیزات ایمنی، انجام داد.

فرش