info@novac.ir / ۰۹۰۳۶۷۸۱۲۹۸
info@novac.ir / ۰۹۰۳۶۷۸۱۲۹۸
info@novac.ir / ۰۹۰۳۶۷۸۱۲۹۸
info@novac.ir / ۰۹۰۳۶۷۸۱۲۹۸

تولید کفپوش

در صنعت یکی از موادی که برای تولید کف پوش استفاده می‌شود ماده با بوی نامطبوع پلی یورتان است. گاز متصاعد شده هنگام کار با این ماده برای مجریان مضر است و باید موارد ایمنی مانند استفاده از ماسک را رعایت کرد.