info@novac.ir / ۰۹۰۳۶۷۸۱۲۹۸
info@novac.ir / ۰۹۰۳۶۷۸۱۲۹۸
info@novac.ir / ۰۹۰۳۶۷۸۱۲۹۸
info@novac.ir / ۰۹۰۳۶۷۸۱۲۹۸

خودرو

در صنعت خودرو از پلی یورتان و پلی استر برای تولید قطعات مختلف استفاده می‌شود. علاوه بر خطرات ناشی از پلی یورتان ، پلی استر نیز در زمان مایع بودنش بوی بسیار تند و زننده‌ای دارد که برای کسی که با آن کار می‌کند استفاده بیشتر از ۵ کیلوگرم در روز مضر است مگر این‌که محل کار و خود فرد کاملا مجهز به موارد ایمنی باشند.

خودرو