info@novac.ir / ۰۹۰۳۶۷۸۱۲۹۸
info@novac.ir / ۰۹۰۳۶۷۸۱۲۹۸
info@novac.ir / ۰۹۰۳۶۷۸۱۲۹۸
info@novac.ir / ۰۹۰۳۶۷۸۱۲۹۸

رنگ مو

آمونیاک یکی از موادی است که در تولید رنگ مو نقش ایفا می‌کند. می تواند سبب تحریکات سیستم تنفسی ، ‌پوست و چشم شده و با آسیب رساندن به ریه‌ها در اثر مواجهه با حجم زیاد این گاز سبب مرگ شود. لازم به ذکر است که در صورت تماس با آمونیاک مایع ، سوختگی شدید در محل تماس ایجاد می‌گردد.

رنگ مو