info@novac.ir / ۰۹۰۳۶۷۸۱۲۹۸
info@novac.ir / ۰۹۰۳۶۷۸۱۲۹۸
info@novac.ir / ۰۹۰۳۶۷۸۱۲۹۸
info@novac.ir / ۰۹۰۳۶۷۸۱۲۹۸

صنعت عایق کاری

در صنعت عایق کاری مواد پلی یورتان، پلی استر و رزین‌های اوره فرمالدئید به وفور مورد استفاده قرار می‌گیرند. برای مثال پلی استر مایع، بوی زننده‌ای دارد و اگر روزانه با مقدار پنج کیلوگرم از آن کار شود، بی‌ضرر است، ولی بیش‌تر از این مقدار را باید با حضور تجهیزات ایمنی انجام داد.

عایق کاری