info@novac.ir / ۰۹۰۳۶۷۸۱۲۹۸
info@novac.ir / ۰۹۰۳۶۷۸۱۲۹۸
info@novac.ir / ۰۹۰۳۶۷۸۱۲۹۸
info@novac.ir / ۰۹۰۳۶۷۸۱۲۹۸

فلزات گرانبها و معدن

نواک دارای سابقه‌ای طولانی در امر عرضه‌ی کربن‌‌های فعال بازیابی طلا در صنعت معدن می‌باشد. این گروه تخصص در ساخت کربن‌هایی که شرایط مطلوب مورد نیاز از طریق فرآیندهای بازیابی طلا را برآورده می‌کنند و با تمرکز بر سختی ، چگالی بالا و پلاکت کم دارند. یک مزیت اثبات شده‌ی کربن‌های نواک نسبت به مواد رقیب، عمدتاً به دلیل تکنولوژی‌های ساخت اختصاصی و خصوصیات ذاتی انتخاب با دقت مواد اولیه است. این به نوبه خود، ما را قادر به تولید مواد با توزیع اندازه ذرات دقیق و مقاومت سایشی بالا می‌کنند که منجر به کربن‌هایی با کارایی بالا با توجه به سینتیک جذب می‌شود.

فلزات گرانبها