info@novac.ir / ۰۹۰۳۶۷۸۱۲۹۸
info@novac.ir / ۰۹۰۳۶۷۸۱۲۹۸
info@novac.ir / ۰۹۰۳۶۷۸۱۲۹۸
info@novac.ir / ۰۹۰۳۶۷۸۱۲۹۸

مبلمان سازی و تولید تشک

پلی یورتان و پلی استر دو ماده‌ای هستند که در تولید مبل و تشک مورد استفاده قرار می‌گیرند. گاز متصاعد شده هنگام کار با پلی یورتان برای مجریان مضر است و باید موارد ایمنی مانند استفاده از ماسک را رعایت کرد. علاوه بر خطرات ناشی از پلی یورتان ، پلی استر نیز در زمان مایع بودنش بوی بسیار تند و زننده‌ای دارد که برای کسی که با آن کار می‌کند استفاده بیشتر از ۵کیلوگرم در روز مضر است مگر این‌که محل کار و خود فرد کاملا مجهز به موارد ایمنی باشند.

مبلمان