info@novac.ir / ۰۹۰۳۶۷۸۱۲۹۸
info@novac.ir / ۰۹۰۳۶۷۸۱۲۹۸
info@novac.ir / ۰۹۰۳۶۷۸۱۲۹۸
info@novac.ir / ۰۹۰۳۶۷۸۱۲۹۸

معدن

یکی از موادی که در صنعت معدن استفاده می‌شود آمونیاک نام دارد که بوی نامطبوعی نیز ایجاد می‌کند. در اینجا باید توجه داشته باشیم که آمونیاک هم از طریق تنفس به راحتی سبب مرگ انسان می‌شود و هم قابلیت اشتعال دارد از این رو باید علائم هشدار دهنده خطر مرگ در چنین محل‌هایی نصب شود و از سوی دیگر کارگران را به تجهیزات ایمنی مانند ماسک و کپسول هوا مجهز کرد.

معدن