info@novac.ir / ۰۹۰۳۶۷۸۱۲۹۸
info@novac.ir / ۰۹۰۳۶۷۸۱۲۹۸
info@novac.ir / ۰۹۰۳۶۷۸۱۲۹۸
info@novac.ir / ۰۹۰۳۶۷۸۱۲۹۸

مواد شوینده ، پاک کننده و ضد عفونی کننده

در تولید شوینده‌ها متیل اتیل کتون، متیل استات، سیکلوهگزان، تری اتانول آمین، آمونیاک و ایزوپروپیل الکل کارایی دارند. استنشاق بخارات این مواد، باعث سرگیجه و سردرد می‌شود. هم‌چنین ورود بیش از اندازه مجاز آن‌ها به بدن، باعث صدمه به سیستم مرکزی کنترل اعصاب می‌گردد.

شوینده