info@novac.ir / ۰۹۰۳۶۷۸۱۲۹۸
info@novac.ir / ۰۹۰۳۶۷۸۱۲۹۸
info@novac.ir / ۰۹۰۳۶۷۸۱۲۹۸
info@novac.ir / ۰۹۰۳۶۷۸۱۲۹۸

کربن نوع C

یکی از محبوب‌ترین محصولات،کربن‌های فعال نوع C نواک، یک گرید تلقیحی خاص است که در کنترل و حذف گازهای اسیدی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این ماده تنها در تصفیه هوا و معمولاً برای از بین بردن بوهای قوی در زمینه‌های کاربردی مختلف استفاده می‌شود.
کربن‌ نوع C در حضور اکسیژن و رطوبت استاندارد بهتر کار می‌کند. (در جایی که اکسیژن وجود ندارد، بهتر است کربن‌ نوع KI ما را در نظر بگیرید.)
علاوه بر کربن نوع C استاندارد ذکر شده، ما می‌توانیم به منظور بهینه ساختن محصول برای نیاز‌های مشتری، میزان تلقیح را شخصی‌سازی کنیم.

c-range