info@novac.ir / ۰۹۰۳۶۷۸۱۲۹۸
info@novac.ir / ۰۹۰۳۶۷۸۱۲۹۸
info@novac.ir / ۰۹۰۳۶۷۸۱۲۹۸
info@novac.ir / ۰۹۰۳۶۷۸۱۲۹۸

کربن نوع F

کربن‌ نوع F شرکت نواک ، یک محصول ویژه در بازار است که برای کنترل و حذف فرمالدئید و سایر آلدهیدها استفاده می‌شود. این محصول که در اصل برای استفاده در بیمارستان‌ها تهیه شده است، از ظرفیت بسیار خوبی برخوردار است و در دود‌کش‌ها، فیلترهای چاپگر و سایر فرآیندهای صنعتی کاربرد دارد.

f-range