info@novac.ir / ۰۹۰۳۶۷۸۱۲۹۸
info@novac.ir / ۰۹۰۳۶۷۸۱۲۹۸
info@novac.ir / ۰۹۰۳۶۷۸۱۲۹۸
info@novac.ir / ۰۹۰۳۶۷۸۱۲۹۸

کربن نوع KIC

نواک، برای عملکرد بهتر در برابرگاز‌ها و بخارات اسیدی، کربن بسیار تلقیح شده نوع KIC را پیشنهاد می‌کند. این محصول نیازی به حضور اکسیژن ندارد و عملکرد بهتری را نسبت به سایر محصولات موجود در بازار ارائه می‌دهد.

KIC