info@novac.ir / ۰۹۰۳۶۷۸۱۲۹۸
info@novac.ir / ۰۹۰۳۶۷۸۱۲۹۸
info@novac.ir / ۰۹۰۳۶۷۸۱۲۹۸
info@novac.ir / ۰۹۰۳۶۷۸۱۲۹۸

کربن نوع KP

کربن نوع KP از محصولات انعطاف‌پذیر شرکت نواک، به منظور حذف سولفید هیدروژن از جریان های گازی فاقد اکسیژن و همراه با ترکیباتی که به راحتی اکسید می‌شوند، طراحی شده است. این مورد یک محصول تلقیحی بسیار مؤثر، با محدوده‌ی گسترده‌ای از کاربرد در برابر تعدادی عوامل چالش زا می‌باشد.

kp-range