info@novac.ir / ۰۹۰۳۶۷۸۱۲۹۸
info@novac.ir / ۰۹۰۳۶۷۸۱۲۹۸
info@novac.ir / ۰۹۰۳۶۷۸۱۲۹۸
info@novac.ir / ۰۹۰۳۶۷۸۱۲۹۸

کربن نوع R

شرکت نواک، توانایی زیادی در تهیه کربن‌ها با کیفیت بالا در صنعت ماسک‌های تنفسی دارد. طیف کاملی از کربن‌های مورد استفاده در ماسک‌های تنفسی وجود دارد که تمامی الزامات را برآورده می‌کند. علاوه بر این، این شرکت دارای تجربه داخلی قابل توجهی است که می تواند برای توسعه مشارکت با کاربر نهایی محصولات جدید ترسیم شود. طیف وسیعی از کربن‌های ارائه شده نوع A، B، E، K را پوشش می‌دهد. علاوه بر این، محصولات مورد نیاز برای از بین بردن فسژن، کلر، آرسین، کلرو پیکرین ، سارین و سایر گازهای عصبی در دسترس هستند.
کربن‌های نوع AX ، نیز قابل دسترس می‌باشند.

کربن نوع RGA
در برابر برخی از گازها و بخارات آلی با نقطه جوش بالاتر از65 درجه سانتی گراد مورد استفاده قرار می‌گیرد. کربن ماسک تنفسی نوع A.
کربن نوع RCD
در برابر دی اکسید گوگرد و سایرگازها و بخارات اسیدی مورد استفاده قرار می‌گیرد. کربن ماسک تنفسی نوع E
کربن نوع RGB
در برابر برخی از گازها و بخارات معدنی مورد استفاده قرار می‌گیرد. کربن ماسک تنفسی نوع B.
کربن نوع AGC
کربن ماسک تنفسی نوع E.
کربن نوع RGK
در برابر آمونیاک و مشتقات آلی آمونیاک مورد استفاده قرار می‌گیرد.
کربن نوع SRK
کربن ماسک تنفسی نوع K.
سری کربن های نوع RPPU
انواع گاز های چندگانه ABE و ABEK عاری از کلر جدید.

r-range